Foutieve aanslag afvalstoffenheffing Diftar

HEERENVEEN - Vrijwel alle huishoudens met eigen afvalcontainers van de gemeente Heerenveen hebben een aanslagbiljet ontvangen voor afvalstoffenheffing, te weten Diftar tweede kwartaal 2013. Vanwege de container omruilactie zou de gemeente de laatste lediging van de groene en/of grijze container niet doorberekenen. Door een administratieve fout is deze lediging toch in rekening gebracht.

Daarom stuurt de gemeente Heerenveen stuurt deze week zo'n 12.000 huishoudens met een eigen container een brief. In de brief wordt uitgelegd hoe deze fout is ontstaan en wat de oplossing van de gemeente is. Inwoners die gebruik maken van een ondergrondse inzamelcontainer ontvangen geen brief. Zij hebben wel een juiste aanslag ontvangen. De vuilniswagen registreert alle ledigingen. Omrin heeft de geregistreerde ledigingen inclusief de gratis lediging doorgegeven aan de gemeente. De gemeente leest dit bestand geautomatiseerd in. Daardoor zijn de gratis ledigingen toch op de aanslagbiljetten terechtgekomen. De extra lediging hoeft men niet te betalen, deze is gratis. De gemeente zal daarom het bedrag in mindering brengen op de aanslag. Het bedrag op het aanslagbiljet komt dus niet overeen met het bedrag dat men daadwerkelijk moet betalen. De gemeente verlaagt de aanslag door de kosten van de extra lediging te verwijderen. Het gecorrigeerde bedrag is het bedrag dat men moet betalen.