Slotconcert Balt de Vries in Martinikerk Easterein

EASTEREIN - Balt de Vries, organist van de Martinikerk te Easterein, sluit de wekelijkse orgelbespelingen in Easterein af op donderdag 15 augustus. Balt de Vries werd geboren op 8 februari 1944 te Easterein.

Hij studeerde aanvankelijk orgel bij Y. S. Rusticus, de toenmalige organist van de Grote- of Martinikerk te Sneek, terwijl de studie werd voortgezet bij diens opvolger Dirk S. Donker. Tenslotte studeerde Balt de Vries achtereenvolgens bij Willem Hendrik Zwart en Klaas Jan Mulder beide te Kampen. Hij studeerde verder improvisatie bij Jan Bonefaas in de Grote Kerk te Gorinchem. Balt de Vries is in het bezit van het Diploma Kerkmuziek voor Organist en het Diploma Kerkmuziek voor Cantor. Na op verschillende plaatsen organist te zijn geweest, werd hij in 1970 benoemd tot organist van de fraaie Martinikerk in zijn geboorteplaats Easterein. Het gevarieerde jubileumprogramma bestaat o.a. uit werken van: Jan Zwart, Fantasie Psalm 33; J.S.Bach Praeludium en Fuga in f.kl., G.F. Handel Concerto V;C. Franck Pièces Héroique: J.N. Lemmens :Fanfare, Cantabileé en Finale ; Jacob Bijster : Variaties over een Oud Nederlands lied