PvdA-Heerenveen geeft ontwerpkandidatenlijst vrij

HEERENVEEN - In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 13 november presenteert het afdelingsbestuur van de PvdA in Heerenveen de ontwerpkandidatenlijst. De lijst wordt aangevoerd door Coby van der Laan.

De huidige fractievoorzitter Jelle Zoetendal wordt als nummer 2 op de lijst eveneens als kandidaat-wethouder gepresenteerd. De huidige fractievoorzitter van de PvdA Boarnsterhim, Roelf van de Woude wordt naar voren geschoven als kandidaat fractievoorzitter. Op de volgende 10 plaatsen (4 t/m 13) komt de PvdA met maar liefst 5 nieuwe kandidaten, waarmee naar de mening van het afdelingsbestuur een goed evenwicht wordt bereikt tussen continuïteit en vernieuwing van de kandidatenlijst. In de afdelingsvergadering van 27 augustus a.s. stellen de leden van de PvdA de definitieve lijst vast.