Onderzoek naar gezondheidsklachten in Kruidenbuurt Heerenveen

HEERENVEEN - In opdracht van woningcorporatie WoonFriesland is GGD Fryslân in samenwerking met bouwfysisch bureau Landstra gestart met een onderzoek in dertig woningen in de Kruidenbuurt te Heerenveen. De aanleiding is dat eind mei zowel de gemeente als WoonFriesland meldingen van gezondheidsklachten binnenkregen van enkele bewoners uit deze buurt. Ze brachten de klachten in verband met de isolatiewerkzaamheden die WoonFriesland eind 2011/begin 2012 aan 192 woningen in de Kruidenbuurt heeft uitgevoerd.

De gemeente Heerenveen en WoonFriesland namen de klachten uiterst serieus. Daarom heeft WoonFriesland in samenspraak met de gemeente Heerenveen besloten een onafhankelijke instantie, GGD Fryslân, te vragen onderzoek te doen. Tot en met 21 juni konden bewoners gezondheidsklachten die verband kunnen houden met de isolatie van hun woning doorgeven aan de GGD. Bewoners van dertig woningen hebben zich gemeld. Het onderzoek bestaat uit twee delen. Bureau Landstra is sinds 11 juli begonnen met de inspectie van de dertig woningen. Tijdens de inspectie wordt onder meer beoordeeld hoe de isolatie is aangebracht en of de ventilatiemogelijkheden voldoen. GGD Fryslân is op 29 juli gestart met huisbezoeken aan de bewoners van de dertig woningen. Tijdens dit huisbezoek worden de bewoners uitgevraagd over hun gezondheidsklachten en de mogelijke relatie met de situatie in de woning. Ook houdt de GGD vier inloopspreekuren in wijkcentrum de As in de Greiden waar bewoners, die aan het onderzoek meedoen, terecht kunnen met vragen over het onderzoek. Alle deelnemende bewoners ontvangen eind augustus /begin september van GGD Fryslân een persoonlijke brief met de conclusie van het gezondheidkundig onderzoek. Bewoners bij wie er misschien een relatie is met de PUR-isolatie, worden uitgenodigd voor klinisch vervolgonderzoek door een medisch specialist. GGD Fryslân maakt een samenvattend rapport van de onderzoeksresultaten van zowel het bouwfysisch als het gezondheidkundig onderzoek. Dit is een algemeen rapport dat geen individuele bewoners beschrijft, maar weergeeft of er een verband is tussen de gezondheidsklachten en de isolatie van de woningen