PvdA: Ontneem spookraadsleden financiële vergoeding

HEERENVEEN - De PvdA-Kamerleden Pierre Heijnen en Manon Fokke willen een einde maken aan de praktijk dat een raadslid of statenlid wordt gekozen, daarna niet bij vergaderingen komt opdagen en toch een vaste vergoeding houdt. Volksvertegenwoordigers die niet of nauwelijks aanwezig zijn in de gemeenteraad of provinciale staten moeten daarom stevig worden gekort op hun financiële vergoeding.

De grote meerderheid van raads- en statenleden zet zich naar eer en geweten in, maar er blijven raadsleden die niet of nauwelijks komen opdagen bij raadsvergaderingen ondanks hun financiële vergoeding. De PvdA vindt dat deze spookraadsleden het vertrouwen in de politiek schaden. De mogelijkheden om hun vergoedingen te korten, zijn volgens de PvdA nog te beperkt. Op dit moment kan maximaal 20% worden gekort. Dat moet volgens Heijnen anders: “Als een raadslid in een jaar tenminste de helft van de tijd afwezig is, moeten forse kortingen mogelijk worden. Als een raadslid nooit meer komt opdagen, moet zelfs zijn hele vergoeding kunnen worden stilgezet. Het raadslid in kwestie zal dan eerder geneigd zijn om diens zetel op te geven en plaats te maken voor iemand die het werk van volksvertegenwoordiger wel serieus neemt.” Volgens Manon Fokke moet het korten van raadsleden zorgvuldig gebeuren: “Een besluit om iemand te korten mag niet lichtvaardig worden genomen. Er is minstens een 2/3 meerderheid in raad of staten voor een dergelijk besluit nodig. Uiteraard kunnen er goede redenen zijn waarom iemand niet aanwezig is. Het is aan de gemeenteraad of provinciale staten om daar rekening mee te houden. Bijvoorbeeld iemand die vanwege ziekte lang weg is, moet niet worden gekort.” Heijnen en Fokke doen hun voorstel in een amendement op een wetsvoorstel dat onder andere over bestuurlijke integriteit gaat.