Radertjes van de samenleving: Dierenbescherming afdeling Friesland

HEERENVEEN - Onbetaald werk en vrijwilligers zijn de radertjes van de samenleving. Wat is een maatschappij zonder vrijwilligerswerk?

De Heerenveense Courant besteedt om de 14 dagen aandacht aan een vrijwilliger of vrijwilligersgroep in de gemeente Heerenveen. Dat gebeurt in samenwerking met het Vrijwilligers Servicepunt Heerenveen. De vrijwilliger of de groep vrijwilligers van een organisatie wordt door Volbeda Stationbloemenhal in de bloemetjes gezet. Eénmaal per jaar wordt een vrijwilliger (individueel of namens een organisatie) uitverkoren tot Vrijwilliger van het jaar. Deze ontvangt de Zilveren Duim van Heerenveen, beschikbaar gesteld door de Heerenveense Courant. De prijs wordt in maart uitgereikt tijdens de grote landelijke vrijwilligersactie NL DOET in Heerenveen. Deze week komt de vrijwilligersgroep Dierenbescherming afdeling Friesland aan het woord. Bij welke organisatie doen je/jullie vrijwilligerswerk? Hoelang bestaat deze organisatie? Wij doen vrijwilligerswerk bij de Dierenbescherming afdeling Friesland. De Dierenbescherming komt op voor de zwaksten in de samenleving, namelijk de dieren. Zo vangen de asielen jaarlijks honderden honden en katten op en wordt dierenverwaarlozing en –mishandeling aangepakt met eigen afdelingsinspecteurs. Daarnaast zorgt de Dierenbescherming ervoor dat dierenwelzijn op de provinciale en gemeentelijke politieke agenda’s komt en wordt er door middel van voorlichting dierenleed voorkomen. De afdelingsinspecteurs en de vrijwilligers dierenwelzijn, zijn genomineerd voor de Zilveren Duim. In 1864 werd de 's Gravenhaagsche Vereeniging tot Bescherming van Dieren opgericht. Waaruit bestaat jullie werk als vrijwilliger? De afdelingsinspecteurs gaan het veld in om bij melding van verstoord dierenwelzijn polshoogte van de situatie te nemen. Deze melding komt binnen via het vertrouwensloket, burger of via een hulpverlener. Daarnaast zijn er vrijwilligers die zich bezighouden met het dierenwelzijn. Zij worden gevraagd om mee te kijken in situaties waar niet goed voor dieren gezorgd wordt. In de gesprekken met de beklaagde probeert men oplossingen te vinden, adviezen te geven en het dierenwelzijn te verbeteren. Vanaf heden controleren de afdelingsinspecteurs ook op kinderboerderijen. Hier wordt gekeken hoe ze omgaan met het dierenwelzijn. Er wordt gekeken of dieren hun natuurlijke gedrag kunnen vertonen in hun omgeving, hoe is het fokbeleid en wordt er goed voor de dieren gezorgd. We kunnen ook door organisaties gevraagd worden om iets te vertellen over ons werk. Wat opvalt is dat mede door de crisis mensen niet meer voor hun dieren kunnen zorgen. Katten kunnen niet meer gesteriliseerd worden omdat hier geen geld voor is of er zijn medische problemen die niet aangepakt kunnen worden vanwege de kosten. Ook hierin kan de Dierenbescherming ondersteunen en samen naar een oplossing zoeken. Inspecteurs zetten zich in bij het vangen van verwilderde zwerfdieren op campings of parken. Jaarlijks bezoeken een aantal afdelingsinspecteurs de paardenmarkt op Pinkstermaandag in Oudeschoot. Deze grote jaarmarkt trekt elk jaar 40.000 tot 50.000 mensen. Een onderdeel is de paardenmarkt met meestal 300 tot 350 dieren. Er zijn ook ezels en altijd veel shetlandpony’s.’ De eerste keer dat de afdelingsinspecteurs de markt bezochten was er niets geregeld voor de dieren. Nu staan overal grote bakken met water. Hoeveel uren per week zijn je/jullie hiermee bezig? Door de inzet van de dierenpolitie hebben de vrijwilligers het op dit moment iets rustiger dan voorheen. De ureninzet varieert per vrijwilliger, maar is gemiddeld 4 tot 10 uur per week. Het voordeel van dit vrijwilligerswerk is dat je flexibel ingezet kunt worden waardoor het goed te combineren is met een betaalde baan. Wat is je motivatie om vrijwilligerswerk te doen? De motivatie voor de vrijwilligers om dit vrijwilligerswerk te doen is dat we affiniteit met dieren hebben. We zijn begonnen met drie afdelingsinspecteurs voor heel Friesland, maar dat zijn er nu 20! Wat was de grootste uitdaging tijdens het vrijwilligerswerk? De grootste uitdaging is nog steeds om binnen te komen bij de mensen. Je komt naar aanleiding van een melding over verstoord dierenwelzijn, wat op weerstand kan stuiten. Daarnaast moet je onbevangen een melding ingaan. Je krijgt een omschrijving die voortkomt uit een melding, maar je moet wel met je onbevooroordeelde blik een situatie beoordelen en van daaruit kijken wat je kunt adviseren. Zo is elke situatie weer verschillend en dat maakt het ook uitdagend vrijwilligerswerk! Wat is je/jullie beste herinnering aan het vrijwilligerswerk? We zijn blij met elk dier wat geholpen is. Twee vrijwilligers geven aan dat de eerste situatie die ze als vrijwilliger aanpakten bijgebleven is. Dit is inmiddels 13 jaar geleden. Er kwam een melding binnen via de politie. Een Mechelse herder zou niet goed verzorgd worden. Bij het huisbezoek bleek de herder een nest puppies te hebben. De vrijwilligers hebben de puppies meegenomen en verzorgd. De puppies zijn uiteindelijk allemaal goed terecht gekomen. Er zijn ook minder leuke situaties, zoals bijvoorbeeld een ontruiming van een woning waarbij dieren betrokken zijn. De vrijwilligers kijken dan naar een zo goed mogelijke opvangplek voor de dieren, maar dit zij niet de leukste klussen. De dierenbescherming gaat niet alleen af op melding van burgers die verstoort dierenwelzijn melden, ook komt het regelmatig voor dat de eigenaar van de dieren zelf aan de bel trekken. Als dierenbescherming kan je met opgeheven wijsvinger een persoon veroordelen, immers ze heeft er zelf voor gekozen deze dieren te nemen, en had de consequenties moeten overzien. Echter als mens besef je ook dat soms de dingen niet lopen zoals je ze zelf had voorgesteld. Zou u dit vrijwilligerswerk over 10 jaar nog doen? Zo ja? Zo nee? Iedereen geeft aan dan nog vrijwilliger te zijn, want je doet het voor de dieren! Het is goed te combineren met andere bezigheden en de sfeer is goed. Je zit niet vast aan een rooster en je kunt zelf je tijd indelen. Daarnaast krijg je als vrijwilliger de juiste begeleiding en voordat je aan de slag kunt als vrijwilliger dan krijg je een opleiding. Vertel in 2 zinnen waarom mensen bij jullie organisatie vrijwilligerswerk zouden moeten doen? De voldoening die het geeft om iets voor dieren te kunnen betekenen en in een team te werken waar de sfeer goed is! Wat zou(den) je/jullie kwijt willen aan mensen die nog geen vrijwilligerswerk doen? Je weet niet wat je mist!! Heb je affiniteit met dieren dan kun je je aanmelden als vrijwilliger bij de Dierenbescherming! Met welke ‘bekende’ Nederlander zou je wel eens samen vrijwilligerswerk willen doen? En waarom? Er passeren verschillende namen waaronder Chris Zegers, Jochem Myjer en David van Gennip van Stichting AAP. Welke groep of inwoner van de gemeente Heerenveen zou je zelf aandragen voor de vrijwilligersprijs/ Zilveren Duim? En waarom? Grietje Brouwer van Stichting Dierenopvang ’t Heerveld, omdat zij ontzettend goed werk doet voor dieren en veel dieren opvangt!