Bijenstal houdt open huis

HEERENVEEN - Afgdelopen zondag opende Bijenvereninging Oranjewoud de bijenstal voor het publiek tijdens de vierde Landelijke Open Imkerijdag. Enthousiaste

imkers vertelden over het leven van de honingbij en demonstreerden wat er komt kijken bij hun hobby. Bezoekers kregen uitleg krijgen over de aanwezige bijenvolken. Ook was er een imkerskraam aanwezig met allerlei bijenproducten,waar o.a. honing geproefd kon worden. Honingbijen en vele soorten solitaire bijen en hommels maken moeilijke tijden door. Onder andere door een gebrek aan bloemen lopen de aantallen van deze belangrijke bestuivers terug. Daarom besteedden imkers tijdens de Landelijke Open Imkerijdag ook aandacht aan de wilde bijen in Nederland. Foto: Hielke Weening