Kerkdienst bij de Spokeplas

NOORDWOLDE - De gezamenlijke kerken organiseren ook dit jaar weer drie diensten bij de Spokeplas aan de Elsweg in Noordwolde Frl. De eerste dienst is op zondagavond 28 juli en begint om 19.00 uur. Dhr Harry Kamphuis zal voorgaan in deze dienst en hij heeft als thema gekozen “Iemand zoekt je”.

De Noordwoldiger gospelband United in Christ zal deze avond optreden en ook de samenzang begeleiden. Iedereen is welkom om met elkaar te horen door wie je gezocht wordt. Er wordt een collecte gehouden en de opbrengst hiervan gaat naar Groot Nieuws Radio. Er is foldermateriaal van GNR aanwezig en ook de bijbelvakantiegids (gratis). Na afloop is er koffie ed en gelegenheid om met elkaar na te praten. Als u zeker wilt zijn van een zitplaats neem dan een eigen stoeltje mee. De Spokeplasdiensten worden door een groot aantal mensen bezocht. Mocht het slecht weer zijn dan wordt er uitgeweken naar het kerkgebouw aan de Hoofdstraat-Oost.