Vitens brengt waterwingebied Heerenveen in kaart

HEERENVEEN - Waterbedrijf Vitens heeft in samenwerking met onderzoeksinsituut TNO een kaart ontwikkeld waarop alle waterwingebieden en schaliegas houdende lagen staan aangegeven. Daaruit blijkt dat een belangrijk deel van de wingebieden van Vitens in Friesland schalie houdende lagen overlappen. Onder meer Leeuwarden en Heerenveen zijn afhankelijk van deze winningen.

Het gaat om de winningen Oldeholtpade, Noordburgum, Garyp. Oldeholtpade levert drinkwater aan onder meer Heerenveen en Noordburgum aan Leeuwarden. Het lopende onderzoek dat in opdracht van Economische Zaken wordt uitgevoerd zal als theoretisch kader mede de kleur bepalen hoe waterbedrijf Vitens tegen de risico’s van schaliegaswinning voor de drinkwaterwinning aan zal kijken. Vooruitlopend op de resultaten van dit onderzoek vindt het waterbedrijf dat het debat in alle openheid gevoerd moet worden en dat de drinkwaterbelangen een belangrijke plek moeten krijgen in het debat. Indien grondwater wordt verontreinigd is dit onomkeerbaar en mocht dit leiden tot sluiting van een winlocatie, dan kunnen tienduizenden Nederlanders langdurig zonder water komen te zitten. Vitens, ’s lands grootste waterbedrijf, vindt dat de kwestie rond schaliegas nu te veel draait om energie en het economisch perspectief en te weinig over de risico’s die er kleven rondom drinkwatervoorziening. Mocht er zich een calamiteit voordoen, dan is de impact relatief groot. Zo kan een waterbedrijf bij een grootschalige calamiteit niet altijd opvangen met grootschalige drinkwaterlevering van een alternatief pompstation. Dit kan de levering van drinkwater in gevaar brengen. Vitens is het grootste waterbedrijf van Nederland en heeft 110 pompstations die bij elkaar water leveren aan 5,7 miljoen Nederlanders. Bij waterwinning wordt grondwater uit watervoerende lagen onttrokken die zich tientallen kilometers onder de grond kunnen uitstrekken. Deze watervoerende lagen staan met elkaar in verbinding wat de winning kwetsbaar maakt voor verontreiniging. Lieve Declercq, voorzitter van de Directie van Vitens: “Bij twijfel moet je niet inhalen. Dat geldt ook voor ons. Er mogen simpelweg geen risico’s kleven aan dit verhaal, want de gevolgen zijn te groot.”