Wandelen door het zompige moerasbos

EARNEWALD - It Wikelslân is een onderdeel van het natuurgebied De Alde Feanen. It Wikelslân bestaat uit onder andere petgaten, moerasbos en rietvelden. In het moerasbos komt het beschermde veenmos voor.

Op zondag 4 augustus biedt It Fryske Gea de mogelijkheid om deel te nemen aan een wandelexcursie door It Wikelslân. De excursie begint om 10.00 uur en duurt tot ongeveer 12.00 uur. Opgave voor de excursie kan tot vrijdag 2 augustus 15.00 uur via het bezoekerscentrum van It Fryske Gea, tel. (0511) 53 96 18. Anders dan het open water dat verder in het gebied van De Alde Feanen ligt, is er in It Wikelslân meer hoogveenbos en moeras te vinden. Door de variatie in bos, rietvelden en water in het gebied komen er bos, riet- en moerasvogels voor. Enkele soorten kunnen tijdens de excursie waargenomen worden vanuit één van de vogelkijkhutten.