Heerenveen onder financieel toezicht van Provincie

HEERENVEEN - Het zit Heerenveen niet mee. Het blijft maar rommelen binnen de gelederen van de voetbalclub, Thialf mist misschien de boot en nu komt de gemeente door z’n aanhoudende financiele problemen ook nog eens onder preventief toezicht te staan van de provincie Fryslân.

Dit betekent dat alle besluiten met financiële gevolgen van de gemeenteraad moeten worden goedgekeurd door de provincie, voordat ze mogen worden uitgevoerd. Daarnaast verlangt de provincie dat Heerenveen over een periode van ongeveer 10 jaar een positieve algemene reserve opbouwt van minimaal € 2,5 miljoen. Hiervoor moet jaarlijks gespaard worden. De financiele tegenvallers komen niet alleen door de tegenvallende verkoop van bedrijfsgrond, maar ook door de toename van het aantal bijstandsuitkeringen en de afnemende rijkssubsidies voor bijvoorbeeld de Wet sociale werkvoorziening. De komende jaren moet opnieuw fors bezuinigd worden. Van € 1,5 miljoen in 2014 tot € 1,8 miljoen in 2017. Een van de bezuinigingsvoorstellen is om af te zien van de plannen voor nieuwbouw van supermarkten en een parkeergarage op het Molenplein. Het college wil nu onderzoeken of een alternatieve plek in het stadiongebied haalbaar is. Wethouder Siebren Siebenga: “Het stopzetten van het Molenpleinproject was een moeilijke beslissing. Met de nieuwbouw van het Molenplein wilde de gemeente het bezoek aan het centrum flink stimuleren. Dat zou wel het verlies van de huidige parkeeropbrengsten van het Molenplein betekenen, ongeveer € 220.000 per jaar. In een tijd van zware bezuinigingen vindt het college dit verlies niet verantwoord. Hoe moeilijk het ook is dat het centrum het zonder deze nieuwe voorziening moet stellen.”