Open Dagen ,Tsjerkepaad'

TER IDZARD - Het kerkje van Ter Idzard doet mee aan het Open Huis ‘Tsjerkepaad’. Vorig jaar deden ruim 250 kerken in Friesland mee en werden deze door ongeveer 40.000 mensen bezocht. Ook de gerestaureerde Bonifatiuskerk in Ter Idzard doet weer mee. Tijdens de Open Dagen zal altijd iemand aanwezig zijn die iets kan vertellen over het bijzondere kerkje.

Om het bezoek nog aantrekkelijker te maken heeft de Plaatselijke Commissie Nel Dol uit Oldeholtpade bereid gevonden een expositie te houden. Zij heeft prachtige en heel bijzondere miniaturen. Zij heeft ook een eigen website waar meer informatie staat over haar passie, www.neldol-miniaturen.nl. De opening van de kerk en expositie is op zaterdagmiddag vanaf 6 juli tot en met 14 september. De openingstijden zijn van 13.30 tot 17.00 uur en de toegang is gratis. Iedereen is van harte welkom en een kopje koffie/thee staat klaar. Meer info over Tsjerkepaad: www.tsjerkepaad.nl. Op de foto: Nel Dol bij een paar van haar miniaturen (Foto: Lenus van der Broek)