Raad Heerenveen mogelijk altijd te volgen?

HEERENVEEN - In de raadscommissie Algemene Zaken van deze week gaf Ate Eijer (FNP) aan het jammer te vinden dat steeds minder journalisten de vergaderingen van de raad en de commissies bijwonen. Hierdoor is de informatie over deze bijeenkomsten niet meer terug te vinden in de krant en/of op de website er van. De burgers van onze gemeente blijven daardoor verstoken van deze informatie en dat is jammer.

Eijer gaf aan dat er twee oorzaken zijn voor deze ontwikkeling. Er is ook in de krantenwereld sprake van bezuinigingen en dus ontslagen bij de journalisten. Daardoor zijn er minder journalisten beschikbaar voor hetzelfde werk. Bovendien speelt mee dat er door de raad van Heerenveen op één avond drie vergaderingen gepland kunnen zijn en soms ook nog op verschillende locaties. Dat maakt het er ook niet eenvoudiger op om de vergaderingen bij te wonen. Eijer pleit er voor om de vergaderingen op te nemen, zoals nu ook in de gemeente Boarnsterhim gebeurt. Het is daardoor mogelijk om de vergaderingen op een ander tijdstip ‘bij te wonen’. Hij kreeg bijval van de overige leden van de raadscommissie. Op basis van deze steun zegde Ate Eijer toe met een uitgewerkt voorstel naar de raad te komen.