Uitbreiding kaasmakerij Henri Willig in Heerenveen

Heerenveen - Kaasmakerij Henri Willig gaat de productielocatie in Heerenveen fors uitbreiden en moderniseren. Bosgraaf Group uit Joure, specialist in kaaspers-, kaaspekel- en kaasbehandelsystemen, levert de benodigde systemen.

De order bestaat uit het leveren van een systeem voor het behandelen (coaten en keren) en uitpekelen van kazen en om het omboxen van de kazen goed uit te voeren. Aan deze opdracht is ruim een jaar voorbereidend werk en testen vooraf gegaan. Bosgraaf Group heeft namelijk, samen met haar toeleverancier WWA, een revolutionair systeem ontwikkeld en gepatenteerd. Dit innovatieve en gepatenteerde systeem biedt Henri Willig een hoge mate van flexibiliteit omdat door dit systeem zowel het transport van kazen door banden als het transport van de kaasboxen in het kaasbehandelsysteem, is komen te vervallen. De basisgedachte achter de nieuwe techniek is het gebruik van industriële robots die naast de coatingfunctie voor de kazen ook het merendeel van de transportfuncties, zoals die in een traditionele behandellijn gebruikelijk zijn, overnemen. De Bosgraaf oplossing biedt daarnaast nog een groot voordeel; de kaas wordt middels dit nieuwe systeem niet meer met het welbekende en sterk vervuilende principe van een traditionele 'flappen machine' van kaascoating voorzien, maar de kaas wordt door de robots in de kaascoating gedoopt. Vervolgens wordt het teveel aan coating afgewreven waardoor vervuiling van de omgeving en dus de noodzaak van veelvuldig reinigen tot een minimum beperkt blijft. Het systeem is zo ontworpen dat er minimaal contact is tussen de kaas en de verschillende delen van de installatie, waardoor de kans op eventuele kruisbesmettingen erg klein is. Belangrijke andere voordelen van het kaasbehandelingssysteem zijn dat het systeem de mogelijkheid heeft om drie kaastypes en kleuren door elkaar te draaien, het kaassysteem eenvoudig is uit te breiden en dat er tevens gemakkelijk kan worden omgeschakeld naar een andere coating. Het kaasbehandelsysteem op zich bestaat uit 3 modules en kan kazen behandelen, keren, omboxen, eventueel beslag verwijderen, uitvoeren naar een etiketteerder/bandenrolleerder en ook nog paraffineren. Het behandelsysteem heeft een zeer hoge capaciteit en kan maar liefst 750 “planken” per uur verwerken. De kaasplanken worden gekeerd en tijdens iedere run door het systeem gereinigd; hieromheen zorgen behandel modules ervoor dat de kaas wordt gekeerd en voorzien van een coating laag. Er wordt in dit geval geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om kazen die uit de pekel komen direct van een eerste coating laag te voorzien en op de planken en dan in de boxen te leggen, aangezien hiervoor een separate uitpekellijn wordt geleverd. Om voldoende inzicht in de parameters van sommige technische uitvoeringsdetails te verkrijgen en om aan de toe te passen coating voor de grote verscheidenheid aan kaassoorten te komen, heeft Henri Willig tijdens de testfase een deel van zijn rijpingscel ter beschikking gesteld en is door Bosgraaf Group, kosteloos een testcel geleverd waarmee een aantal operators van Henri Willig uitgebreide testen hebben kunnen uitvoeren. Door deze grondige testfase zijn alle benodigde gegevens verzameld en is een basis voor een succesvolle levering gelegd. Gezamenlijk kijken we vol vertrouwen naar het moment waarop de eerste kaas op de nieuwe lijn geproduceerd zal worden.