Paul Nobelen geeft onderzoeksvraag terug

HEERENVEEN - In een gezamenlijke vergadering van het Stichtingsbestuur van sc Heerenveen met Burgemeester van der Zwan, de onderzoekers Nobelen en Vaessen en de vertegenwoordigingen van de verontruste groeperingen, heeft Paul Nobelen kenbaar gemaakt af te zien van de onderzoeksopdracht die hem door het Stichtingsbestuur werd verstrekt.

Hij ervaart het onderzoekklimaat als onvoldoende goed om een integer, onafhankelijk en professioneel onderzoek te verrichten. Nobelen betreurt het dat hij dit besluit heeft moeten nemen. Het Stichtingsbestuur acht het belang van een snel doch zorgvuldig en gedragen onderzoek groot omdat dit mede richting moet geven aan de toekomstige structuur van bestuur en toezicht van sc Heerenveen. Het Stichtingsbestuur is daarom direct gestart met de werving van een andere onderzoeker die samen met Jos Vaessen, aangedragen door de groep verontrusten, het onderzoek kan uitvoeren. Tjeerd van der Zwan, ziet daarbij toe op naleving van de spelregels. Het Stichtingsbestuur zal, vanwege het vertrek van directievoorzitter Robert Veenstra, tijdelijke maatregelen nemen om de continuïteit van bestuur en toezicht van sc Heerenveen te waarborgen. Na afronding van het onderzoek zal definitieve invulling plaatsvinden.