WethouderJongebloed opent gerenoveerde visvijver Noordwolde

NOORDWOLDE - Na een renovatie zal op zaterdagmorgen 25 mei om 11.00 uur de visvijver met invalidensteiger geopend worden. Wethouder Jack Jongebloed zal samen met de voorzitter van Hengelsportvereniging ‘De Makreel’ Jaap Augustijn en de voorzitter van Plaatselijk Belang ‘De Eendracht’ Jos Hettinga de openingshandeling verrichten.

Schone (vis) vijver visitekaartje Door de uitvoering van het baggeren in februari in combinatie met de aanleg van natuurlijke oevers zal de waterkwaliteit verbeteren, wat het hoofddoel van het project was. De aanleg van natuurlijke oevers met verschillende oeverplanten draagt bij aan de vergroting van de biodiversiteit. Door deze maatregelen zullen vissen, vlinders, libellen, amfibieën en vissen zich beter kunnen ontwikkelen. Via de fontein wordt nu weer schoon water in de vijver gepompt. In dit project is door de gemeente Weststellingwerf nauw samengewerkt met de hengelsportvereniging ‘De Makreel’, Sportvisserij Fryslân, Plaatselijk Belang ‘De Eendracht’ en bewoners van het dorp. Behalve dat de vijver het visitekaartje is van de zuidelijke entree van het dorp is, vervult deze ook een recreatieve functie voor jong en oud die er met plezier vissen. Voorbeeld van burgerparticipatie Het bestuur van de hengelsportvereniging heeft het initiatief genomen om een kleine invalidensteiger te bouwen om de visvijver toegankelijk te maken voor iedereen. Samen met vrijwilligers uit het dorp is op zaterdag 4 mei de steiger aangelegd. Dit project heeft raakvlakken met een totaalproject van het dorp ‘Bestemming Noordwolde’ waar de inwoners van het dorp samen met organisaties werken aan de verbetering van de woon- en leefomgeving.