D66 en CDA zetten zich in voor behoud kazerne Nieuwehorne

NIEUWEHORNE - In 2011 kwam naar buiten dat mogelijk 7 tot 9 Friese brandweerposten zouden moeten sluiten, waaronder die van Nieuwehorne. Het in stand houden van deze posten zou te duur zijn in verhouding tot hun bijdrage aan het behalen van de normen voor opkomsttijden door de Friese brandweer als geheel. Het eventuele besluit tot sluiting is verschoven naar 2014. Maar dan is de regionalisering van de brandweer inmiddels een feit en hebben gemeenteraden geen invloed meer.

‘Vrijwilligers vormen de ruggengraat van de Friese brandweer. We willen goed beschermd zijn tegen brand en zien de spuitwagen dan ook graag snel komen’ aldus D66 fractievoorzitter Jolanda van Leeuwen. ‘Natuurlijk moet de brandweer wel betaalbaar blijven maar wij zijn bevreesd dat de tendens tot efficiency, zich te veel richt op materiële schaalvoordelen. Terwijl juist de beschikbaarheid van betrokken mensen die het gebied en de omstandigheden goed kennen onontbeerlijk is’, vult CDA- raadslid Hans Broekhuizen aan. ´De ervaringen met brandweervrijwilligers zijn uitstekend. Hoe langer er gewerkt kan worden met vrijwilligers, hoe beter betaalbaar de brandweer blijft. Ook in de toekomst. Goed functionerende teams, zoals in Nieuwehorne, weten nieuwe vrijwilligers te werven en hebben trouwe brandweerlieden die lang blijven. Zulke teams kunnen ook in de toekomst blijven bestaan uit vrijwilligers. Dit zou meer op waarde moeten worden geschat´, vinden Van Leeuwen en Broekhuizen.