Marten Jitse Couperus winnaar laatste Schuttersbokaal Heerenveense Courant

HEERENVEEN - Het voetbalseizoen 2012-2013 voor amateurs in de gemeente Heerenveen is ten einde. Voor het veertiende en laatste jaar stelt de Heerenveense Courant, onderdeel van Uitgever NDC mediagroep, deze Schuttersbokaal beschikbaar voor de meest scorende voetballer in de gemeente Heerenveen. De winnaar van deze laatste Schuttersbokaal is Marten Jitse Couperus spelend bij Udiros. Hij is met 49 doelpunten op zijn naam de terechte winnaar. De bokaal wordt uitgereikt door Durk ter Schuur, die alle jaren de standen voor de Heerenveense Schuttersbokaal bijhield.

Eindklassement Heerenveense Schuttersbokaal 2012-2013 49 doelpunten Marten Jitse Couperus Udiros 41 doelpunten Jeroen Bakker Mildam 25 doelpunten Arnold v.d. Woude Udiros 23 doelpunten Nicky ten Hoeve Nieuweschoot 19 doelpunten Brand Stoelwinder Udiros 18 doelpunten Geert Veenstra Jubbega zm 16 doelpunten Jorrit Heida Udiros 15 doelpunten Peter de Vries Heerenveen AV Martin Heida Udiros 14 doelpunten Stefan Bollen Heerenveen AV Nico de Jong Heerenveense Boys Cornelis Lamstra Jubbega zo 13 doelpunten Werner Valk Udiros 11 doelpunten Harry Broersma Aengwirden Gabe Teun Top Heerenveense Boys Sietse de Jong Jubbega zm Eric Mulder Jubbega zo Jelmer Anema Nieuweschoot Romke Faber Udiros 9 doelpunten Wilco de Jong Gersloot Adis Huremovic Nieuweschoot 8 doelpunten Roelof v.d. Glas Aengwirden Anne Jan Visser Gersloot Oane Hornstra Heerenveense Boys Mark Brandsma Mildam Harmen Wagenaar Mildam Dino Huremovic Nieuweschoot Jurgen Spruitenburg Nieuweschoot Johan Ros Udiros 7 doelpunten Tobias Draaisma Heerenveen AV Harmen v.d. Spoel Mildam Frank Tuinstra Read swart 6 doelpunten Bastiaan Vos Aengwirden Paul de Jong Heerenveen AV Rik de Vries Heerenveen AV Jan v.d. Dam Jubbega zm Adis Huremovic Nieuweschoot 5 doelpunten Carlo Lanza Heerenveense Boys Ids Douma Jubbega zo Rick Hofstee Jubbega zm Jeffrey Okkerse Mildam Giles Njoo Nieuweschoot Kees Haanstra Uditros 4 doelpunten Arjan Bosma Gersloot Dimer Leemburg Heerenveen AV Dennis de Haan Jubbega zo Sybren Bouma Jubbega zm Rutger Heida Mildam Atze Rink de Leeuw Mildam Paul Spruitenburg Nieuweschoot Steven Mienstra Read Swart Geert Bosker Read Swart Steven Kuiper Read Swart Adwin de Jong Read Swart 3 doelpunten Hessel de Graaf Aengwirden Niek v.d. Laan Aengwirden Markus Verhoeff Aengwirden Dieks de Boer Gersloot Marcel Boel Gersloot Johnny van Teijen Heerenveense Boys Hylke Bakker Heerenveense Boys Jasper Brouwer Heerenveen AV Thomas Peters Jubbega zo Jeroen v.d. Meer Jubbega zm Wietze Ponne Jubbega zm Imgred Friso Jubbega zm Wiebe Lageveen Read Swart Remco Dam Read Swart Rens de Roo Read Swart 2 doelpunten Steven Tillema Aengwirden Lammert Klaas Knobbe Aengwirden Thijs van Zwieten Gersloot Wim de Heij Gersloot Pieter Risselada Gersloot Gerben Bosma Heerenveense Boys Arjan Popma Heerenveense Boys Rob Wemekamp Heerenveen AV Kevin v.d. Belt Jubbega zo Leander Kors Jubbega zo Anne Jan Jongsma Jubbega zm Jurjen Varwijk Jubbega zm Björn Faber Jubbega zm Jan Tjibbe Reitsma Jubbega zm Chris Wagenaar Mildam Patrick Lacroix Nieuweschoot Sander Jongsma Udiros 1 doelpunt Jaap Otter Aengwirden Ralf Kerkstra Aengwirden Wynand Bodzinga Aengwirden Matijn de Wit Aengwirden Jelke de Boer Aengwirden Jelke Wouda Gersloot Ruurd de Jong Gersloot Hans Peeters Gersloot Jelle de Ruiter Gersloot Jeroen Bodzinga Heerenveense Boys Jacco Kuiper Heerenveen AV Thiemen Pen Heerenveen AV Bartjan Bosma Heerenveen AV Alain Kabika Heerenveen AV Sipke Visser Heerenveense Boys Ferdinand Bijma Heerenveense Boys Mohamed Abdikarim Heerenveense Boys Walter v.d. Meer Heerenveense Boys Klaas de Jong Jubbega zo Piet Klaster Jubbega zo Matrk Koopmans Jubbega zo Jelmer Dijkstra Jubbega zo Oene de Haan Jubbega zo Marco Jonker Jubbega zm Rolf Hoekstra Mildam Willem Brander Mildam Rudy Sietzema Mildam Ferdi v.d. Spoel Mildam Fokke Gorter Nieuweschoot Marco Idzenga Nieuweschoot Bas Ritzema Read Swart Bram Leerveld Read Swart Alexander Hornstra Read Swart Alex Ditewig Read Swart