Provincie geeft inzage in verstrekte subsidies

Leeuwarden - Het subsidieregister van de provincie Fryslân is vanaf 1 juni openbaar.

Het wordt daarmee voor iedereen mogelijk om te zien welke subsidies de provincie verleent. Gegevens van particuliere aanvragers staan er niet in. Ook worden een aantal bedrijven anoniem vermeld omdat de gegevens volgens de provincie concurrentiegevoelige informatie bevatten. In het subsidieregister zijn alle verleende subsidies te vinden. De bedragen kunnen echter afwijken van het uiteindelijk vastgestelde bedrag. "Dat komt omdat subsidies worden verleend voordat een project gestart", aldus de provincie. "Soms maken projecten of activiteiten minder kosten of worden ze niet uitgevoerd. Het uitbetaalde subsidiebedrag kan om die reden lager zijn dan wat in het subsidieregister is opgenomen." Het register is vanaf 1 juni 2013 te vinden op www.fryslan.nl/subsidies