Een beroerte (CVA): Voorkom en Herken

HEERENVEEN - Op 14 mei is het de Europese Dag van de Beroerte. In ziekenhuis Tjongerschans staat op deze dag een informatie stand in de centrale hal, richting polikliniek, om samen met de Nederlandse CVA-vereniging extra aandacht te vragen voor CVA. Van 14.00 tot 16.00 zijn twee CVA verpleegkundigen en een vaatverpleegkundige van de vaatrisico polikliniek aanwezig in de informatiestand voor vragen en voorlichting over deze ziekte.

Dinsdag 14 mei organiseert de Nederlandse CVA-vereniging voor de 9e keer de Europese Dag van de Beroerte. Op deze preventiedag wordt extra aandacht gevraagd voor het CVA, ook wel beroerte genoemd. Een CVA is een hersenbloeding of herseninfarct en in Nederland worden meer dan 100 mensen per dag getroffen. Het is één van de meest levensbedreigende aandoeningen met circa 10.000 doden per jaar. Daarnaast is het de grootste oorzaak van invaliditeit in Nederland. Het aantal slachtoffers van een CVA is groot. In vergelijking met bijvoorbeeld verkeersslachtoffers: in het verkeer vallen circa 650 doden per jaar. Voorlichting en risicometingen Op ruim 125 locaties worden op dinsdag 14 mei 2013 diverse activiteiten georganiseerd. Ziekenhuizen, revalidatiecentra en andere zorggerelateerde instellingen zullen op deze dag het CVA extra aandacht geven door informatie en voorlichting. Als gevolg van een CVA komen er per jaar dus ruim vijftien keer meer mensen om het leven, in totaal circa 10.000 doden. Daarom moet er méér aandacht zijn voor het voorkomen en herkennen van een CVA. Van alle aandoeningen is het CVA één van de eenvoudigste aandoeningen die voorkomen kan worden. Met een aanpassing van de leefstijl wordt het risico op het krijgen van een hersenbloeding of herseninfarct sterk verminderd. Iedereen, jong en oud, kan door een CVA getroffen worden. Een CVA kan ernstige zichtbare en onzichtbare gevolgen hebben waardoor het leven van getroffenen en hun gezin drastisch veranderd. Actiedag blijft zinvol Het thema voor 2013 is ‘Voorkom en Herken'. En het kan ook iedereen overkomen. Van het ene op het andere moment kan men een ander mens zijn. Gevolgen van een CVA kunnen een mens levenslang blijven volgen. Of men nu man, vrouw, jong of oud is, iedereen heeft het risico op het krijgen van een CVA. Ruim 40.000 mensen per jaar krijgen ermee te maken. Belangrijk genoeg om het onder de aandacht van de mensen te blijven brengen. Met een aangepaste leefstijl, iets meer op de kilootjes letten, stoppen met roken en matig gebruik van alcohol wordt het risico op het krijgen van een CVA al een stuk minder. Ook eens per jaar het cholesterol, de suikerspiegel, gewicht en hartslag controleren. Met name 'boezemfibrilleren' is een van de risicofactoren. Ook het herkennen van een CVA is belangrijk en kan levens redden. Iemand die door een CVA wordt getroffen dient binnen 4-4 1/2 uur in een ziekenhuis behandeld te worden. Hoe eerder men aan de behandeling kan beginnen, des te groter is de kans op minder (ernstige) gevolgen zoals verlamming, problemen met zien en praten en andere zichtbare en onzichtbare gevolgen. Informatie en een overzicht van de deelnemende ziekenhuizen en zorgcentra op www.dagvandeberoerte.nl