Herinrichtingsplan Van der Sandeplein positief ontvangen

WOLVEGA - Het inrichtingsplan van het Van der Sandeplein in Wolvega werd woensdagavond door ruim vijftig belangstellenden ingezien in Zalencentrum Klijnstra in Wolvega. Wethouder Jack Jongebloed is content met de reacties. “Het plan is positief ontvangen, vooral omdat er meer parkeerplaatsen komen en ook meer groen en naar aankleding van de reacties zullen wij proberen de verkeersafwikkeling en parkeren tijdens de uitvoeringswerkzaamheden zo goed mogelijk te regelen”, aldus wethouder Jongebloed.

De bezoekers konden nog schriftelijk vragen en suggesties indienen. Het is de bedoelong dat direct na de bouwvakvakantie met de werkzaamheden worden begonnen en dat het eind dit jaar klaar is. In maart 2013 heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met het definitieve plan voor de herinrichting van het Van der Sandeplein. Het definitieve plan is een nadere uitwerking van het ontwerp dat gezamenlijk met een aantal lokale gebruikers van het Van der Sandeplein, in een tweetal tekensessies, is opgesteld. Foto: Lenus van der Broek