Kinderwoud medewerkers behalen Uk & Puk certificaat

HEERENVEEN - Een aantal pedagogisch medewerkers en clustermanagers van Kinderwoud hebben het Uk & PUK certificaat behaald, een programma voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. In een ruim anderhalf jaar durende training in het werken met dit VVE-programma werd aandacht besteed aan themagerichte activiteiten en stond de brede ontwikkeling van het kind centraal. Daarbij werd onderscheid gemaakt in activiteiten voor baby’s, dreumesen en peuters.

Uk & Puk is totaalprogramma De activiteiten stimuleren de spraak- en taalvaardigheid, sociaal-emotionele vaardigheden en motorische en zintuiglijke vaardigheden. Spelenderwijs leren de kinderen en dit vraagt een actieve rol van pedagogisch medewerkers. Zij zijn degene die kinderen op de juiste momenten ondersteunen, informeren, bijsturen en ruimte geven. Bij elke activiteit worden drie vaardigheden gevraagd van de pedagogisch medewerkers: emotionele ondersteuning bieden, informatie & uitleg geven en structuur bieden & grenzen stellen. Al deze vaardigheden zijn nodig om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren. In de training kwamen ook de inrichting van de groep, het signaleren en volgen van kinderen en het vormgeven van ouderbetrokkenheid aan de orde. Door het behalen van de certificaten kan Kinderwoud het werken met het VVE programma UK & Puk nog breder in haar kinderopvangorganisatie inzetten.