Vogels kijken in Vierhuisterpolder tijdens Nationale Vogelweek

Rohel - Vogelliefhebbers kunnen in de Nationale Vogelweek (van 4 tot en met 12 mei) in Rohel bij de Aktiviteitenboerderij op pad met de boer en de vogelwacht om vogels te ontdekken.

In Rohel organiseert de Aktiviteitenboerderij, die het Friesveenweidevlees produceert op 4,11 en 12 mei een wandelexcursie door de landerijen van de boerderij, eindbestemming is de greppelplasdras en het broedeiland voor kluten en plevieren. Onder begeleiding van een gids krijgen deelnemers uitleg over de prachtige natuur en hoe dit bedrijf omgaat met de combi van vleesvee en weidevogels. Tijdens deze tocht maken de deelnemers kans op het zien van bijzondere vogels als de grutto, scholekster en kievit. Op het bedrijf zijn ook veel tureluurs en leeuweriken, met name deze laatste soort zijn steeds zeldzamer. In de greppelplasdras broeden enkele eendensoorten zoals de bergeend, de slobeend en de zomertaling. Omdat het broedeiland afgelopen winter is aangelegd is het spannend of in de komende tijd deze unieke vogels ook daadwerkelijk hier gaan broeden. De excursies op 4 en 11 mei zijn om 9.30 uur. Op 12 mei is er een zondagmiddag wandeling van vanaf 14.30 uur. Opgeven voor deze excursie kan gratis via www.vogelweek.nl. Deelnemers krijgen dan een bevestigingsmail met plaats en tijdstip van vertrek. Liefhebbers die op een andere wijze dit gebied willen bekijken kunnen beter rechtstreeks contact opnemen met de Aktiviteitenboerderij.