Gemeentertaad niet akkoord met bouw woningen in Scherpenzeel

SCHERPENZEEL - Het dorp Scherpenzeel krijgt er geen twee nieuwe woningen bij, gepland op een weiland aan de Grindweg naast de kerk. De gemeenteraad floot het college maandagavond terug, mede naar aanleiding van de protesten van Plaatselijk Belang en omwonenden.

De insprekers vinden dat het stukje open gedeelte in het lint een prachtige en karakteristieke doorkijk heeft naar het Voetpad en het natuurgebied de Rottige Meente. Bovendien wordt het zicht naar de monumentale kerk dan ook belemmerd. Volgens Plaatselijk Belang zijn er wel andere locaties in Scherpenzeel om te bouwen, bijvoorbeeld aan de noordkant van het huidige bestemmingsplan. Met uitzondering van de eenmansfractie van Dirk Dubling verwees de raad het voorstel van burgemeester en wethouders naar de prullenmand. Een groot aantal inwoners op de publieke tribune waren zeer tevreden over de besluitvorming en hebben het gevoel dat er naar de burgers wordt geluisterd, hoewel de communicatie wat beter kan. Het perceel houdt de agrarische bestemming.