Vroege vogels vaarexcursie met It Fryske Gea

EARNEWALD - It Fryske Gea houdt op zaterdag 13 april een vroege vaarexcursie door de Alde Feanen. De excursie start om 6.00 uur en duurt ongeveer twee uur.

Het natuurgebied de Alde Feanen in de buurt van Earnewâld is een uitgestrekt laagveengebied. Vanaf het water zijn de vele vogels in het gebied te bewonderen. Opgave voor de excursie kan tot een dag van te voren tot 15.00 uur via het bezoekerscentrum van It Fryske Gea, tel. (0511) 53 96 18. Gebied met vele gezichten Nationaal Park De Alde Feanen heeft op vogels een grote aantrekkingskracht. De afwisseling in verschillende soorten landschap zorgen ervoor, dat veel soorten vogels zich hier thuis voelen. Jaarlijks broeden er meer dan honderd verschillende soorten in dit laagveenmoeras. Vanwege het koude voorjaar beginnen veel vogels dit jaar laat te broeden. Tijdens de excursie vaart de elektrische boot langs de aalscholverkolonie. Het blijft een verrassing of de eerste dieren zijn begonnen met broeden.