Obs Triangel en MFC Steggerda houden open dag

STEGGERDA - Alle scholen van Comperio, openbaar onderwijs in de Stellingwerven, houden op woensdag 20 maart Open Dag. Eén van deze scholen is Obs Triangel. Ook zij opent dan haar deuren voor belangstellenden. Van 14.00 tot 18.00 uur zullen alle gebruikers zich presenteren. Kinderopvang De Kinderkei, De Boekenstek, Het Dorpsarchief Steggerda, ’t Dreumesje, Speel-o-theek, Fysiotherapie Steggerda, Logopediepraktijk Veelzeggend en obs Triangel. Het gebouw zal om 14.30 uur officieel heropend worden.

NL DOET Het gezamenlijk schoolplein wordt 16 maart opgeknapt door vrijwilligers van NLDoet. De zandbak zal verplaatst worden, er komt een voetbalveldje en het plein zal wat meer kleur krijgen. Nieuwe naam Multi Funcitoneel Centrum Tot 31 maart is het mogelijk om een nieuwe naam te bedenken voor dit multi functionele centrum. U kunt uw voorstel voor een nieuwe naam opgeven bij Winni van der Linden, directie@obstriangel.nl. De jury, bestaande uit alle gebruikers van het MFC, zullen op 4 april de nieuwe naam kenbaar maken op o.a. de websites van obs Triangel, De Kinderkei en Dorpsbelang Steggerda. Nationale Boomplantdag De nationale viering van de Boomfeestdag 2013 is op woensdag 20 maart. Ieder jaar kiest de Stichting Nationale Boomfeestdag een landelijk thema en voor Boomfeestdag 2013 is dat 'Bomen maken gezond!’. Gezondheid is een zeer actueel maatschappelijk thema en spreekt juist de gebruikers van het MFC Steggerda erg aan. Een van de gebruikers, Obs Triangel, is een school die wekelijks lesgeeft omtrent het project ‘Lekker Fit’ en waar de kinderen maandelijks een gezonde fruit-, groentehap krijgen aangeboden krijgen. Daarnaast worden er gestreefd naar het maken van weloverwogen keuzes in het kader van lekker fit door ouders, team, leerlingen. Ook het plein draagt bij aan een gezonde leefstijl: een groot plein om heerlijk te rennen en te spelen. Het plein wordt nu reeds aan één zijde gesierd door hele hoge bomen. Op 20 maart zullen er op het plein nog parasolbomen en leilindes bij komen.