Twee lezingen op één dag in bibliotheek Heerenveen

HEERENVEEN - In de bibliotheek aan het Burgemeester Kuperusplein wordt op woensdag 3 april twee lezingen gegeven op één dag.

’s Morgens houdt de Heerenveense imker en honingkeurmeester Klaas Kuipers van 10.15 tot 12.00 uur een lezing in het Seniorcafé. Alleen al in Nederland leven er ongeveer driehonderd bijensoorten. Een flink aantal hiervan passeert deze ochtend de revue. ’s Avonds is de beurt aan Anita Speelman. In het kader van de Week van het Autisme geeft zij vanaf 19.30 uur een lezing over haar zoon Joost, die met de aan autisme verwante stoornis PDD-NOS is geboren. Zij schreef een boek over haar zoektocht naar een ingang tot contact met hem. Joost is uiteindelijk opgegroeid tot een evenwichtige, blije en zelfstandige jongeman. Voor de lezing van Anita Speelman is aanmelding gewenst: via www.bibliotheekheerenveen.nl, 0513 626675 of bij de servicebalie.