Adopteer groente uit Marten's moestuin

HEERENVEEN - Dagbesteding Stukje bij Beetje en Hart voor Heerenveen hebben de handen ineengeslagen voor een goed doel: Gezond en lekker voor De Voedselbank. Bedrijven, maatschappelijke organisaties en particulieren kunnen een groente adopteren. Deze adoptie draagt bij aan verantwoorde voeding voor de voedselbank en een zinvolle dagbesteding.

Eind 2009 heeft Marten Witteveen uit Heerenveen in samenwerking met een werkcoach van de gemeente Heerenveen, een trajectbegeleider en Dagbesteding Stukje bij Beetje uit Mildam een start gemaakt met het kweken en verbouwen van groenten welke bestemd zijn voor De Voedselbank in Heerenveen. Een stuk grond in Mildam is intussen omgebouwd tot een mooie moestuin waar Marten elk jaar groenten oogst. De financiering werd gedragen door de gemeente Heerenveen. Helaas valt door bezuinigingen de subsidie van de gemeente weg en staat de toekomst van Marten’s Moestuin op de tocht. Door symbolisch een groente te adopteren, draagt men bij aan het verbouwen en oogsten van verantwoorde en gezonde voeding voor De Voedselbank in Heerenveen. Voor € 50,- per seizoen wordt men vriend van Marten’s Moestuin. “De moestuin is niet belangrijk voor mij, maar voor de ruim 160 gezinnen die gebruik moeten maken van De Voedselbank” legt Marten uit. “Het is niet voor jezelf”, voegt Debbie toe. “Het doet je iets dat mensen geen verse groenten kunnen kopen. Op deze manier doe je iets terug voor een ander. Dat is fijn!” De heer Henk van der Leeuw van Voedselbank Heerenveen is enorm blij met deze aanvoer van verse groenten. “Dankzij Marten was de Voedselbank in staat om cliënten een waardevol pakket aan te bieden waarin ook de nodige verse groenten zitten. Nu dit project dreigt te stoppen, willen wij iedereen oproepen om zoveel mogelijk mee te doen aan het adoptieproject. Zo helpt u Marten zoveel mogelijk voedsel te verbouwen waar wij als Voedselbank dan weer zorg voor dragen dat dit bij de cliënten komt” Hart voor Heerenveen zet zich in om Maatschappelijk Betrokken Ondernemen in Heerenveen te stimuleren. Samenwerking tussen bedrijven en mooie maatschappelijke projecten. “Door het wegvallen van subsidie staat de toekomst van deze moestuin op de tocht. Dat is echt jammer. Samen hebben we denk ik een leuk concept bedacht waar bedrijven en particulieren met een maatschappelijk hart best in willen investeren. Met steun uit de samenleving zit er weer toekomst in Marten’s Moestuin!”, aldus Renske Osenga. Alle info: Renske Osenga van Hart voor Heerenveen: r.osenga@caleidoscoop.net.