Veilig Verkeer zoekt verkeersoudercontactpersonen

HEERENVEEN - Veilig Verkeer Nederland zoekt verkeersoudercontactpersonen voor de provincie Fryslân. Binnen basisscholen zijn VVN verkeersouders actief om de verkeersveiligheid voor kinderen te bevorderen. Verkeersouders organiseren praktische verkeersactiviteiten en zijn de spil tussen school en gemeente met betrekking tot een verkeersveilige schoolomgeving. Ter ondersteuning van onze verkeersouders zoeken wij verkeersoudercontactpersonen. Een verkeersoudercontactpersoon is het eerste aanspreekpunt en de ondersteuner van verkeersouders. Op 13 maart is er een bijeenkomst in het VEC in Drachten. Wie het leuk vindt om een lokaal verkeersoudernetwerk op te zetten en diverse contacten te onderhouden en te bevorderen tussen o.a. verkeersouders onderling, de gemeente, de politie en de VVN-afdeling kan contact opnemen met Veilig Verkeer Nederland, Carola Schuurman, tel: 088-5248845 of via e-mail: c.schuurman@vvn.nl.