Ganzen kijken op het buitendijkse land

HEERENVEEN - In de winter vliegen veel vogels naar warmere oorden. Op het Noarderleech, dat hoort bij natuurgebied Noard-Fryslân Bûtendyks, overwinteren soms wel duizenden ganzen. Zondag 3 maart houdt It Fryske Gea onder leiding van een gids een excursie die in het teken staat van de wintergasten en ganzen op het Noarderleech. De excursie start om 12.30 uur en zal ongeveer drie uren duren. Opgave voor deze excursie kan tot vrijdag 1 maarti 12.30 uur bij het kantoor van It Fryske Gea, tel (0512) 381448. Deelname is voor leden van It Fryske Gea gratis op vertoon van de ledenpas, niet-leden betalen een kleine bijdrage. Deelnemers dienen zelf eten en drinken mee te nemen.

Wintergasten Aan vogels is er in dit gebied geen gebrek. Vooral in de winter zijn er gigantische aantallen ganzen. Met duizenden tegelijk zoeken vooral de rotgans en de brandgans hier hun voedsel. Van de rotgans verblijft zelfs soms een vijfde deel van de hele wereldpopulatie dit buitendijkse gebied. Naast de ganzen zijn er ook tientallen soorten steltlopers die ieder jaar terugkeren voor een langer of korter verblijf in dit waddengebied. Het zijn vooral kluten, krombekstrandlopers, zwarte ruiters, kanoetstrandlopers, tureluurs, zilverplevieren, rosse grutto's, goudplevieren, wulpen en bonte strandlopers die hier langskomen om zich te goed te doen aan het voedsel dat het buitendijkse land te bieden heeft.