Hoger beroep tegen achteraf opleggen eigen bijdrage

HEERENVEEN - De gemeente Heerenveen gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank Leeuwarden over de nieuwe werkwijze bij aanvraag Wmovoorzieningen. Vanaf nu valt Heerenveen tijdelijk terug op de vorige manier van werken door weer achteraf te beoordelen wat een Wmo-voorziening, zoals de huishoudelijke hulp of een scootmobiel voor financiële consequenties heeft voor de aanvrager.

De rechtbank heeft de gemeente opgedragen om weer achteraf de consequenties te laten beoordelen. Heerenveen gaat in hoger beroep, omdat er wordt gezegd dat Heerenveen naar de financiële mogelijkheden van een aanvrager kijkt terwijl dit niet mag. Tot de uitspraak van het hoger beroep gaat Heerenveen weer werken naar de oude situatie. De consequenties hiervan worden zichtbaar gemaakt tijdens de voorjaarsnota. “Je ziet dat in het land er verschillend mee wordt omgegaan”, vertelt wethouder Lykele Buwalda. “De rechtbank in Arnhem heeft recentelijk eenzelfde zaak behandeld, en de gemeente in het gelijk gesteld. Het sterkt ons dat er onder inwoners en politiek veel draagvlak is voor onze manier van werken.” In september 2011 startte Heerenveen met een nieuwe werkwijze, die alleen hulp biedt aan mensen die het echt nodig hebben. Voorheen werd pas achteraf gekeken wat de voorziening voor financiële consequentie met zich meebracht voor de aanvrager. In sommige gevallen betaalde iemand met een eigen bijdrage de hele voorziening zelf. Dit gaf veel papierwerk; voor de gemeenten en voor de aanvrager. Met de nieuwe werkwijze kijkt Heerenveen vooraf naar de persoonlijke situatie.