Ontwikkelingsmaatschappij Bedrijvenparken A7 Heerenveen-Joure stelt verwachtingen bij

Joure - Het bestuur van de Ontwikkelingsmaatschappij Bedrijvenparken A7 Heerenveen-Joure heeft bij de behandeling van de begroting besloten de verwachtingen rond gronduitgifte op de gezamenlijke bedrijvenparken A7 bij te stellen.

Gezien de huidige economische situatie en toekomstige perspectieven vindt het bestuur het huidige uitgiftescenario uit oogpunt van risicobeheersing niet meer aanvaardbaar. Er wordt vanaf nu uitgegaan van het volgende scenario: periode 2013 t/m 2016: 0,5 ha per jaar; periode 2017 t/m 2020: 1,5 ha per jaar; vanaf 2021: 0,5 ha per jaar. Dit sluit aan op de provinciale aannames voor de toekomstige uitgifte van bedrijfsgrond en de scenario’s die Heerenveen voor de gemeentelijke bedrijventerreinuitgifte hanteert. Deze aanpassing van de exploitatie levert een negatief resultaat in de exploitatie van de Bedrijvenparken A7 op van 2,6 miljoen euro. De beide deelnemende gemeenten Heerenveen en Skarsterlân nemen ieder de helft van dit verlies voor hun rekening. In de loop van dit jaar bepaalt elke gemeente voor zich hoe ze het bedrag van 1,3 miljoen in de boeken verwerkt.

Toekomst

De voor- en nadelen van doorgaan met de gezamenlijke exploitatie ofwel beëindiging van de samenwerking worden momenteel geïnventariseerd. Het bestuur van de Ontwikkelingsmaatschappij Bedrijvenparken A7 Heerenveen-Joure wil daarover nog voor de zomer een beslissing nemen.