Kinderen van de Mgr. Scholtensschool genieten van een “Fruitbar”

HEERENVEEN - Mgr. Scholtensschool heeft, net als andere basisischolen in de gemeenten Opsterland, Oost- en Weststellingwerf, deelgenomen aan het project “Lekker Fit! Fryslân”. De afgelopen weken werd aandacht besteed aan een gezonde leefstijl. Om het project gezellig en gezond af te sluiten is er vrijdag door de Oudervereniging een “fruitbar” aangeboden.

Het doel van Lekker Fit! Fryslan is kinderen op een leuke manier een gezonde leefstijl aanleren. Het succes van Lekker Fit! Fryslân wordt vooral gevormd door extra onderdelen, zoals een gastles door een voedingsdeskundige en de sportles van voetballers van SC Heerenveen. De kinderen van de Mgr. Scholtensschool hebben vol enthousiasme deelgenomen aan dit project. Om het project op een gezellige en gezonde wijze af te sluiten was een ware fruitbar ingericht in de grote zaal. Hier konden de kinderen diverse soorten fruiten ruiken en voelen. Natuurlijk kon er ook geproefd en gegeten worden. Ze konden zelf hun fruitsalades en fruitsapjes maken. De smoothies waren leuk om zelf te maken. Af en toe werd een vies gezicht getrokken, maar de kinderen hebben bovenal naar hartenlust geproefd. “Op deze manier willen we als oudervereniging ook een bijdrage leveren aan het lesprogramma van de school”aldus Lissete de Cuba van de oudervereniging. “Zo’n actie kan je als school nauwelijks organiseren. Met de inzet van een paar ouders is het goed te regelen en als je ziet hoeveel plezier de kinderen hebben, dan gaan we alweer nadenken over een volgende actie.”