Reductie bestuur OSG Sevenwolden per 1 april

HEERENVEEN - Met ingang van 1 april wordt het bestuur van OSG Sevenwolden in Heerenveen teruggebracht van twee personen naar één persoon. Roelie Popping, sinds 2008 lid van het College van Bestuur van OSG Sevenwolden, blijft aan als bestuurder.

Huidig voorzitter van het College van Bestuur Sixtus Haverkamp wordt, na bijna 8 jaar werkzaam te zijn geweest voor de scholengroep, per 1 mei a.s. benoemd als bestuurder-rector bij RSG Magister Alvinus in Sneek. Met de halvering van de bestuursformatie wordt binnen OSG Sevenwolden een proces van organisatieontwikkeling, met als resultaat een reductie van bestuur en directie, succesvol afgerond.