Subsidie voor Dorpshuizenorganisatie Harten 10

WOLVEGA - De dorpshuizenorganisatie Harten 10 ontvangt van de gemeente een subsidie van ruim 63.000 euro. Met het college wordt een prestatieovereenkomst getekend. Het gaat om duurzame projecten en Harten 10 verdeelt als uitvoeringsorgaan dit bedrag onder de dorpshuizen. Er is nog een onderzoek gaande naar de cofinanciering door de provincie Fryslân. Eén aanvraag om subsidie bij de provincie door de gemeentelijke koepelorganisatie Harten 10 in plaats van afzonderlijke aanvragen van alle dorpshuizen in Weststellingwerf heeft minder administratieve handelingen tot gevolg voor alle partijen. Aangezien dorpshuis Boijl al ruim 36.000 euro voor de renovatie heeft ontvangen doet die niet mee.