Sportproject De Beugel met drie jaar verlengd

HEERENVEEN - Het merendeel van de jongeren die deelnemen aan sportproject De Beugel grijpt de kans om hun leven weer op de rit te krijgen. Het afgelopen jaar stapte een deel van hen over naar een opleiding of werk. Een andere groep is nog volop actief in het project. “Een mooi resultaat. Sport werkt om deze jongeren actief bij de samenleving te betrekken, zodat ze niet langer aan de zijlijn staan”, aldus wethouder Age Hartsuiker. De gemeente verlengt het project met drie jaar tot begin 2016.

Voetbalidolen Doel van het sportproject De Beugel is om jongeren zonder vaste dagbesteding door te laten stromen naar werk, scholing of een combinatie daarvan. Jongeren die meedoen volgen een intensief sportprogramma en krijgen tips en hulp van jongerenwerkers bij het solliciteren. De jongens ervaren het feit dat hun voetbalidolen regelmatig aanschuiven bij hun gezamenlijk ontbijt als een stevige stimulans. De jongeren leren een dagritme op te pakken en hun leven weer beter onder controle te krijgen. Investeren in de toekomst Een veilige, leefbare omgeving waaraan iedereen kan meedoen staat voor de gemeente Heerenveen voorop. Daarom blijft de gemeente investeren in de toekomst van deze jongeren. In De Beugel werkt de gemeente intensief samen met sc Heerenveen, sportstad Heerenveen en Verslavingszorg Noord Nederland (VNN). Deze samenwerking krijgt de komende drie jaar een vervolg. Het sportproject wordt verbreed, zodat ook jongeren van buiten woongebied De Beugel mee kunnen doen. De gemeente Heerenveen investeert € 36.000 in het project. Resultaten Het project bood aanvankelijk plaats aan twaalf jongeren, maar uiteindelijk verschenen 28 jongeren aan de start. Acht van hen hebben een vaste dagbesteding gevonden in de vorm van scholing of (vrijwilligers)werk. Een groep van tien jongeren is door verschillende oorzaken afgevallen. De overige tien jongeren zijn op dit moment nog actieve deelnemers van het project.