Gastouders Kinderwoud lange tijd trouw aan organisatie

HEERENVEEN - De gastouders die verbonden zijn aan het gastouderbureau van Kinderwoud in Heerenveen, hebben het kennelijk naar hun zin. Het gastouderbureau, dat bijna 25 jaar bestaat en bemiddeling biedt tussen vraag en aanbod in de opvang van kinderen tussen 0 en 12 jaar, heeft inmiddels 15 gastouders die 12,5 jaar of langer aan de kinderopvangorganisatie zijn verbonden.

Kinderwoud waardeert de jarenlange trouw van de gastouders aan haar organisatie en daarom werden de betreffende gastouders onlangs met een bloemetje in het zonnetje gezet. Helaas konden ze niet allemaal aanwezig zijn bij deze gelegenheid. Op de foto ontbreken Clasien v.d. Berg, Grietje Bethlehem, Anjo de Vries, Wilma van Delft, Ypie van der Meer en Annie Hoekstra. Op de foto van links naar rechts: Nannie Bolt, Hilly Mulder, Henny Sietzema, Marja Waterlander, Thea Mooij, Marjan Leutscher, Gerry Kootstra, Attje Kroes.