Café Doodgewoon start op 16 januari

Lemmer - SNEEK - Ook in 2013 worden de avonden van Café Doodgewoon weer georganiseerd. Dit jaar is de rode draad in alle om 19.30 uur beginnende bijeenkomsten in De Kajuit in het Zorgcentrum Bonifatiushuis: Praten over het levenseinde.

Vanuit verschillende invalshoeken wordt het gesprek over het sterven aan de orde gesteld. Vanuit de stervende zelf, vanuit de naaste, die zijn dierbare gaat verliezen, vanuit collega's en buren die vaak niet weten wat te zeggen, maar ook vanuit de professionele zorgverlener. Het belang van wilsverklaringen komt aan de orde en ook wordt op een van de avonden de film Gewoon Dood vertoond. Praten over doodgaan is niet makkelijk. Zowel patiënten als dokters vinden het vaak een moeilijk onderwerp. In het laatste stuk van het leven kan de arts de patiënt niet beter maken. Maar hij of zij kan nog wel heel veel doen. Hij kan de zorg geven die voor de patiënt belangrijk is, en die bij de patiënt past. Maar dan moet de arts wel weten wat passend is. Hierover praten met familie en vrienden en met de dokter is belangrijk. Het geeft rust als u weet dat uw arts uw wensen en grenzen kent. Maar wanneer begint je nu zo'n gesprek en wat kan er dan allemaal aan de orde komen. Hierover zal Nynke Planting palliatief verpleegkundige in MCL deze café avond met de aanwezigen in gesprek gaan. Het café Doodgewoon is een initiatief van het netwerk palliatieve zorg Zuidwest Friesland wat in samenspraak met de andere Friese netwerken palliatieve zorg uitgewerkt is. Dit initiatief is genomen zodat in deze tijd van hoge werkdruk, kwaliteitseisen en protocollen ook het persoonlijk contact de aandacht krijgt die nodig is Gezocht is naar een vorm om elkaar binnen de palliatieve zorg op een doodgewone manier te vinden voor een doodgewone samenwerking. Zo ontstond “Café Doodgewoon”. Het gaat om elkaar ontmoeten in een ontspannen sfeer, uitwisselen van kennis, op zoek zijn naar samenwerking en open staan voor nieuwe ideeën.