Vragen ChristenUnie over prijsverschillen OV

HEERENVEEN - Prijsbewuste reizigers doen er verstandig aan hun kaartje voor de afstand Harlingen – Heerenveen te kopen via de internetsite van de NS. Reizigers die dezelfde reisafstand afleggen met de OV-chipkaart betalen namelijk een euro meer. Dat staat althans op de verschillende internetsites van ns.nl en 9292.nl. De ChristenUnie in Fryslân vindt die onduidelijkheid onwenselijk en vraagt Gedeputeerde Staten (GS) om opheldering.

Ook op andere trajecten waar Arriva (een deel van) de reis verzorgt is onduidelijkheid over de prijs. Zo zijn de afstanden Buitenpost –Wolvega en Buitenpost - Harlingen goedkoper wanneer een kaartje wordt gekocht bij NS dan wanneer men reist met de OV-chipkaart. De ChristenUnie vraagt in schriftelijke vragen aan GS welke informatie nu klopt. Ook wil de fractie weten hoe de lagere prijs voor het papieren kaartje strookt met de promotie voor het gebruik van de OV-chipkaart. Verder vraagt de ChristenUnie GS om informatie over een nieuw regionaal tariefsysteem. De ChristenUnie heeft in het verleden meermalen gevraagd om herinvoering van zowel een dagkaart als een dalurenkaart, maar dat was volgens GS onmogelijk door de landelijke toepassing van de OV-chipkaart. Wel is toen gezegd dat er gewerkt wordt aan een regionaal tariefsysteem waarin mogelijk ook de daluren- en dagkaart een plek zouden krijgen. Maar daarover is tot nu toe niets bekend