Voorlopige sluiting kinderdagverblijf Fleurtje Belle Fleur in Heerenveen

HEERENVEEN - De directeur van GGD Fryslân heeft namens het college van burgemeester en wethouders besloten om kinderdagopvang Fleurtje Belle Fleur aan de Herenwal in Heerenveen voorlopig te sluiten. Dit besluit is vrijdagochtend van kracht geworden. Deze spoedeisende maatregel is genomen op basis van recente bevindingen van de GGD.

Reden voor deze maatregel is dat de GGD bij kinderdagverblijf Fleurtje Belle Fleur op basis van verklaringen heeft geconcludeerd dat de eigenaresse, die ook beroepskracht is, ongewenste omgangsvormen naar de kinderen toe vertoont. Het gaat hier om zowel verbale als fysieke bejegening. Er zijn geen aanwijzingen voor seksueel getinte handelingen. Daarnaast is er geconstateerd dat het kinderdagverblijf niet voldoet aan alle wettelijk vereiste kwaliteitseisen. Het betreft hier een spoedeisende maatregel in het belang van de gezondheid en veiligheid van de kinderen. Gelet hierop is besloten het kinderdagverblijf per direct te sluiten. Informatie ouders De ouders van de kinderen zijn persoonlijk geïnformeerd en zijn uitgenodigd voor een besloten informatiebijeenkomst. De sluiting is een voorlopige maatregel. In een later stadium besluit het college van burgemeester en wethouders over de toekomst van het kinderdagverblijf. In afwachting hiervan mag kinderdagverblijf Fleurtje Belle Fleur geen kinderen meer opvangen.