Mogelijkheden voor uitbreiding mechanisatiebedrijf Lugtenberg in Vinkega

Vinkega - Het college van B&W van Weststellingwerf heeft besloten een Nije Pleats werksessie toe te passen om een oplossing te vinden voor uitbreiding van het mechanisatiebedrijf Lugtenberg op het perceel Noordwolderweg 19 in Vinkega.

De Nije Pleats (fries voor ‘de nieuwe boerderij’) is een door de provincie Fryslân geïnitiëerd project dat als doel heeft om grote agrarische gebouwen inpasbaar te maken in het Friese landschap. In het voorjaar heeft Lugtenberg plannen ingediend voor uitbreiding van zijn bedrijf op de huidige locatie. De uitbreidingswensen passen niet binnen het huidige bestemmingsplan en zijn daarnaast in strijd met de provinciale verordening. De provincie is gevraagd om een principe-uitspraak omtrent het uitbreidingsverzoek. Verplaatsing naar een bedrijventerrein wordt niet mogelijk geacht. Het terrein in Noordwolde biedt nauwelijks ruimte voor een bedrijf met dergelijke omvang. Daarnaast is de infrastructuur te beperkt en niet geschikt voor tractoren met grote machines. Verplaatsing naar het bedrijventerrein aan de noordwest zijde van Wolvega is de enige optie. Echter, het verzorgingsgebied van het bedrijf is gelegen ten oosten van de A32. Verplaatsing naar Wolvega is voor dit bedrijf niet wenselijk omdat zij hierdoor uit haar verzorgingsgebied wordt geplaatst en dus niet meer ‘om de hoek’ bij de klant zit met gevolgen voor de omzet. Daarnaast is de bereikbaarheid van een dergelijk bedrijf op het industrieterrein aan de noordzijde van Wolvega verre van optimaal en levert onwenselijke situaties op met betrekking tot de doorstroom van het verkeer en de verkeersveiligheid. Tijdens het werkbezoek van gedeputeerde Hans Konst aan de gemeente is het bedrijf Lugtenberg ook bezocht. Naar aanleiding hiervan heeft de provincie aangegeven mogelijkheden te zien voor uitbreiding op de huidige locatie. Zij heeft voorgesteld om middels een werksessie Nije Pleats tot een uitbreidingsplan te komen. Alhoewel de methode Nije Pleats primair bedoeld is voor agrarische bedrijven, is deze ook prima toe te passen op andere bedrijven in het landelijk gebied. Foto: Lenus van der Broek