PVV: Nieuw Thialf, nieuwe naam

Heerenveen - PVV Statenfractie Fryslân wil dat Thialf een nieuwe, internationaal aansprekende naam krijgt indien de nieuwbouw van 100 miljone euro groen licht krijgt van Provinciale Staten. Daarmee kan volgens deze fractie dan ook definitief een streep worden gezet onder de turbulente historie van Thialf en de nadruk komen te liggen op het nieuwe concept zoals dat afgelopen week voor de schaatshal is gepresenteerd.

Otto van der Galiën, fractievoorzitter PVV Staten Fryslân: ,,Als de nieuwbouw groen licht krijgt, moet ook afscheid wordt genomen van de naam Thialf. Nieuw concept schaatshal, nieuwe tijden, nieuwe naam. Thialf is in het verleden meerdere malen failliet gegaan en op deze manier kan daar ook definitief een streep onder worden gezet. Er kan worden gekozen voor een meer internationaal aansprekende naam, zoals Speed Skate Drome Fryslân.’’ Op deze wijze kan volgens Van der Galien tevens de provincie Fryslân worden gepromoot. ,,In dit verband zouden wij het leuk vinden als er een prijsvraag wordt uitgeschreven voor de meest originele naam.”