Week na start A7 Veilig duizend enquêtes ingevuld

Heerenveen - Politie en Rijkswaterstaat roepen weggebruikers van de A7 in Groningen en Friesland op om hun mening te geven over de A7.

Dat kan in een enquête op www.A7Veilig.nl. Ruim een week na de start van het verkeersveiligheidsproject A7 Veilig, stond de teller op 19 december 2011, om 12.00 uur al op ruim duizend ingevulde enquêtes. De projectorganisatie is blij met dit resultaat. De eerste tussenstand van de resultaten wordt begin februari 2012 verwacht. U kunt nog tot 15 januari 2012 uw mening geven voor de eerste tussenmeting. Weggebruikers kunnen in het vervolg van het project herhaaldelijk hun mening geven over de A7. De projectorganisatie komt vervolgens ieder half jaar met een overzicht van de resultaten en wat dat voor gevolgen gaat hebben voor handhavingsactiviteiten. In het project ‘A7 Veilig’ werken Rijkswaterstaat Noord-Nederland, Politie Fryslân, Regiopolitie Groningen, het KLPD, Openbaar Ministerie, Landelijk Parket Team Verkeer en de provincies Fryslân en Groningen samen aan de verbetering van de verkeersveiligheid en de doorstroming op de rijksweg A7, van de Afsluitdijk tot Bad Nieuweschans. Het is een unieke samenwerking die op deze schaal nog niet eerder in ons land heeft plaatsgevonden.