,Spijbelende’ scholieren met twee bussen naar Amsterdam

Heerenveen - Met twee bussen zijn woensdagmorgen ruim 100 leerlingen van de OSG Sevenwolden in Heerenveen naar Amsterdam vertrokken om op het Museumplein te demonstreren. Inzet is de nieuwe urennorm, waarbij scholieren in de onderbouw 1040 lesuren naar school moeten. Dat is veel te veel en leidt tot ,nutteloze uren’ die op school moeten worden doorgebracht, vreest voorzitter Freya Liemburg van de leerlingenraad van de OSG. Samen met Leon Melein heeft ze de protestactie in Heerenveen opgezet. ,,We hebben er bijna een fulltime baan aan,’’ lacht ze. ,,Wat we vandaag doen, is eigenlijk spijbelen, maar de directie staat achter ons. Die steunt ons standpunt.’’ In Amsterdam worden twintigduizend scholieren uit het hele land verwacht.