Interkerkelijk Mannenkoor Credo bestaat 4 januari 35 jaar

Heerenveen - Het Interkerkelijk Mannenkoor Credo uit Heerenveen staat op de vooravond van haar 35 jarig jubileum. De officiële jubileumdag is op 4 januari 2012 en dan staat er een receptie gepland in de Goede Herder-kerk aan de Oude Veenscheiding in Heerenveen van 16.00 tot 18.00.

Tijdens deze receptie kunnen leden, oud-leden en genodigden getuige zijn van de huldiging van een vijftal leden die vanaf het eerste begin lid zijn van Credo. Dit zijn Henk van Dalsen, Sjors Poelstra, Martin Haaisma, Rouke Jager en Anne Spijkstra. Zij zullen in de bloemen worden gezet door de eerste dirigent van Credo, de heer John Verrijk. Na de receptie wordt er door de leden en hun partners tot slot een buffet genuttigd in wijkcentrum de As. Het muzikale hoogtepunt van dit jubileumjaar is op 30 april 2012, wanneer Credo haar 20-ste Oranjeconcert wil gaan uitvoeren, met de medewerking van de bekende sopraan Judith Sportel en vele anderen. Van dit concert worden beeld- en geluidsopnamen gemaakt. Oud-leden die geen uitnodiging hebben ontvangen zijn van harte welkom op de receptiedag. Credo is opgericht op 4 januari 1977. De aanleiding was een kerstconcert van The Lord Moor Singers en het kinderkoor Shalom op 24 december 1975 in de voormalige sporthal de Kamp onder leiding van John Verrijk. De vaders van de kinderen van het kinderkoor Shalom werden opgeroepen om mee te doen en dit sloeg zo goed aan dat dit de basis zou zijn om op 4 januari 1977 met 52 leden van start te gaan, met John Verrijk als eerste dirigent. Tegenwoordig kent Credo 45 leden. Vanaf dat moment was Credo het eerste mannenkoor in de gemeente Heerenveen. En is sindsdien niet meer weg te denken uit zingend Heerenveen en omstreken. Vele prachtige concerten zijn er geweest in die periode, onder andere de fijne Kerstconcerten en de traditionele Oranjeconcerten op 30 april. Ook het meewerken aan kerkdiensten staat centraal en verder waar zij gevraagd wordt en dat is zeer divers. Vanaf de oprichting heeft Credo vijf dirigenten gekend waarvan onze huidige dirigent Wim Boersma vanaf 2010 voor de tweede maal de scepter zwaait. Eerder deed hij dat in de periode van 1986-1995. Ook de periode van 2002-2010, dit onder leiding van Afke Wijngaarden en Frits Heidinga, waar gewerkt werd aan projecten, zijn zeer leerzaam geweest. Waarvan het Verdi-project het meest aansprak. Eén van de hoogtepunten uit die tijd is het tot standkomen van het unieke Frysk Koren-document, uitgegeven in 2005 met medewerking van Credo en vier gerenomeerde mannenkoren. Dit beeld-en geluidsdocument is opgenomen in de Martinikerk te Bolsward en bevat prachtige beelden van de provincie Fryslan. Waar een verleden is, hoort ook een toekomst te zijn en die heeft Credo. Zo is de inzet om door mooie muziek te maken, in een relaxte omgeving meer groei in leden en talent te krijgen. Verder is het sociale aspect ook heel belangrijk en daarvoor worden er regelmatig activiteiten met de partners georganiseerd die een meerwaarde zijn en zorgen voor meer betrokkenheid bij het koor Credo. Het is zeker een aanrader voor mannen met een goed voornemen in het nieuwe jaar om het vrijblijvend eens te gaan proberen mee te zingen met Credo. De repetities beginnen weer op Dinsdag 10 januari aanstaande om 19.45 in Goede Herderkerk aan de Oude Veenscheiding in Heerenveen.