Bodemsanering Mildam

Mildam - De gemeente Heerenveen heeft een voorstel gedaan voor de bodemsanering aan de Schoterlandseweg 50-56 in Mildam. In het voorjaar van 2011 zijn daar ondergrondse olietanks verwijderd. Daarna is er een systeem aangelegd dat zorgt voor de biologische afbraak van de verontreiniging. In het aangrenzende bijgebouw van het pand Schoterlandseweg 50 is tijdens de werkzaamheden en daarna stankoverlast geconstateerd (uitdampende bodemverontreiniging). Een direct aanwijsbare oorzaak kon niet gevonden worden.

In overleg met betrokkenen en GGD zijn maatregelen getroffen, waardoor de klachten zijn verholpen. Het heeft echter tot op heden nog niet tot een definitieve oplossing geleid. Ook de oorzaak is nog niet duidelijk. De provincie Fryslân, bevoegd gezag in deze die toeziet op de kwaliteit van de uitvoering van de sanering, heeft de gemeente gevraagd om een overzicht van het saneringsverloop en een voorstel voor een plan van aanpak van de ontstane (stank)problematiek. Het plan van aanpak bestaat uit het verwijderen van de bestaande (beton) vloer van een aangrenzend bijgebouw bij nummer 50. Na uitvoering van onderzoek en maatregelen zal een nieuwe dampdichte vloer worden aangebracht. Betrokkenen zijn hierover geïnformeerd.