Winst voor VV Heerenveense Boys, Talant en gemeente

Heerenveen - Als het aan de gemeente Heerenveen, Talant en voetbalclub VV Heerenveense Boys ligt, gaan zij op een unieke manier samenwerken. Ze nemen daarmee al een voorschot op het feit dat gemeente vanaf 2013 geleidelijk verantwoordelijk wordt voor de begeleiding en dagbesteding van de cliënten van onder andere Talant. De cliënten houden al jaren onder begeleiding het recreatiegebied de Heide schoon. Nu gaan zij ook het klein onderhoud op Sportcomplex De Akkers, bespeeld door VV Heerenveense Boys, voor hun rekening nemen. Er wordt een loods op het terrein gebouwd, van waaruit gewerkt kan worden en waar de voetbalvereniging gebruik van kan maken.

Het college van burgemeester en wethouders streeft naar een sociale samenleving waaraan iedereen naar vermogen een bijdrage levert. ,,Hoewel mensen in de eerste plaats zelf verantwoordelijk zijn voor hun toekomst, moet iedereen wel in staat worden gesteld om die bijdrage te kunnen leveren,'' aldus het college. ,,Een grote groep mensen doet dat door middel van betaalde arbeid; anderen door zich als vrijwilliger in te zetten voor de samenleving en weer anderen hebben een steuntje in de rug nodig om toch deel te kunnen nemen aan onze maatschappij. De samenwerking met Talant en VV Heerenveense Boys past in dat beleid.'' Bij voetbalvereniging Heerenveense Boys maakt al 25 jaar een afdeling voor geestelijk gehandicapten onderdeel van de vereniging uit. De club biedt hen trainingsavonden per week en de 2 G-teams doen ook mee aan een officiële Noordelijke competitie. VV Heerenveense Boys is de enige vereniging in Friesland die daaraan deelneemt. Veel van de voetballers van de G-afdeling werken bij Talant. Omdat bij iedere voetbalvereniging veel klussen zijn en Talant een zinvolle dagbesteding wenst voor haar cliënten was de winnende match samen met de Sport- en WMO regisseurs van de gemeente gevonden.