HALT voor afsteken vuurwerk

Heerenveen - De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag drie 16-jarige inwoners van Heerenveen proces-verbaal gegeven voor het afsteken van illegaal vuurwerk. Agenten hoorden geknal en zagen vervolgens ter plaatse de drie jongens fietsen. Toen zij hen staande hielden bleken zij elk 20 nitraatbommen bij zich te hebben. Het vuurwerk werd in beslag genomen. Alle drie mannen zijn aangemeld bij bureau HALT.

HEERENVEEN- HALT-afdoening Jongeren van 12 tot 18 jaar, die zijn aangehouden voor bijvoorbeeld vernieling, winkeldiefstal, overlast met vuurwerk of die veel spijbelen, kunnen de keus krijgen: naar de officier van justitie of naar Halt. In een Halt-afdoening kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie.Voor de criteria, inhoud en duur van de Halt-afdoening gelden landelijke, door het Openbaar Ministerie vastgestelde regels (zie o.a. Voorwaarden en Wet- en regelgeving). Voor een succesvolle Halt-afdoening is het nodig dat: De jongere en zijn/haar ouders instemmen met deelname; De jongere de gemaakte afspraken volledig nakomt; Er geen sprake is van ernstige, achterliggende problematiek bij de jongere. In 2010 werden in Nederland ruim 18.000 jongeren door een opsporingsambtenaar naar Halt verwezen.