,Nieuw stadion niet ten koste van burgers Heerenveen’

Heerenveen - Het nieuwe ijsstadion Thialf gaat in totaal 100 miljoen euro kosten. Dat geld zal bijeen moeten worden gebracht door bijdrages van rijk, provincie en het bedrijfsleven. De gemeente Heerenveen gaat maximaal 3 miljoen euro investeren. Wethouder Lykele Buwalda benadrukt dat die investering niet over de ruggen van de inwoners van Heerenveen zal gaan. ,,Een nieuw Thialf zal niet leiden tot hogere belastingen,’’ verzekert hij.

Heerenveen – De gemeente Heerenveen is aandeelhouder in het oude Thialf en wanneer deze ijstempel definitief z’n deuren sluit, komt er uit de liquidatie een bedrag van 2 miljoen euro vrij. ,,En dat investeren we dan weer in een nieuw Thialf,’’ aldus Buwalda. De resterende 1 miljoen kan volgens de wethouder worden verkregen uit de grondwaarde (de OZB) van het nieuwe stadion. Dat het nieuwe Thialf een succes zal worden, staat volgens Buwalda buiten kijf. ,,Met een nieuw stadion zal ook het aantal bezoekers weer toenemen,’’ voorspelt hij. In de nieuwe plannen betaalt de Provincie een bijdrage van 40 miljoen euro. Volgens Gedeputeerde Hans Konst kan dit geld worden verkregen uit het compensatiepakket van het niet doorgaan van de Zuiderzeespoorlijn. Buwalda is van mening dat een nieuw Thialf ook belangrijk is voor de economie van Heerenveen. ,,Een het is ook een belangrijke doorontwikkeling van Sportstad,’’ vindt hij. ,,Dat wordt op deze manier een multifunctionele campus.’’