VVD wil nieuw maatschappelijk debat over nieuw Thialf

Heerenveen - De VVD fractie in de gemeenteraad van Heerenveen wil weer een breed maatschappelijk debat over Thialf zoals ook in april 2010 is georganiseerd. Dit naar aanleiding van de plannen van Gedeputeerde Staten en het gemeentebestuur van Heerenveen om voor 100 miljoen euro een nieuwe ijstempel te bouwen bij het Abe Lenstrastadion.

Uit dit debat bleek destijds volgens de VVD dat deelnemers voor het behoud van de A- status van Thialf waren. Daarnaast werd geconcludeerd dat er veel vragen moeten worden beantwoord en zorgen moeten worden weggenomen, voordat standpuntbepaling en besluitvorming rond Thialf mogelijk zijn. ,,Nu er met de keuze van de colleges en de bijbehorende documenten duidelijkheid kan worden gegeven, wordt het tijd om de burgers opnieuw bij de besluitvorming te betrekken,’’ aldus de VVD-fractie. Het breed maatschappelijk debat kan wat de VVD betreft worden gehouden tussen de commissievergaderingen in januari en de besluitvorming voor een nieuw Thialf in februari 2012.